Technische commissie

5 september jl. is de Technische Commissie opgericht met daarin vertegenwordigd Frank Stam, Oscar de Gauw, Mark Scheijde, Jan Bakker, Joyce Ros, Wim van der Poel en Kim Vos. Lees het (korte) verslag van deze eerste vergadering.

Lees meer verslagen