Back to basics

Back to Basics; van visie naar concrete uitvoering!


maart 2017

De Kerngroep Back to Basics heeft onlangs een advies verstuurd aan het bestuur. Dit advies betreft:

 • een aantal voorgestelde verbeteringen bij de jeugdafdeling van av Zaanland,
 • de vorming van een Technische Commissie die de sportieve lijnen binnen Zaanland uitzet en bewaakt en
 • een oproep tot verbetering van de PR van de vereniging.

Het volledige advies is te vinden in dit pdf bestand


AtletiekonderdelenBegin dit jaar is er door een groepje ’liefhebbers’ een visiestuk afgerond met bovengenoemde titel. De inhoud van dit visiestuk was vooraf met trainers en prominenten breed bediscussieerd en tijdens de ALV van november 2015 voor het eerst aan de leden gepresenteerd. Aansluitend aan de ALV van februari 2016 is door het bestuur gevraagd om een Kerngroep Back tot Basics te formeren en dit definitieve visiestuk ‘verder uit te werken en van een stappenplan te voorzien’. De hiervoor benodigde Kerngroep is er ondertussen en bestaat uit dezelfde personen te weten:


 • Jan de Boer

 • Jan Bakker

 • Kim Vos

 • Wim van der Poel

 • Vacature

Denk met ons mee! Wij zoeken nl. nog een lid van de vereniging die een 'liefhebber' is van de baanatletiek en die hierover mee wil denken als lid van de Kerngroep Back tot Basics.

In mei was de startbijeenkomst van dit vervolgproject met genoemde vaste leden van deze  Kerngroep. We hebben afgesproken voorlopig maandelijks bij elkaar te komen.

Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben wij conform het door het bestuur gedane verzoek onze ’missie’ geformuleerd; deze hebben wij als volgt geformuleerd:

"Wij willen met het nog samen te stellen vervolgplan Back to Basics een aanzet geven/bijdrage leveren welke leidt tot de wederopbouw van een degelijke en robuuste afdeling baanatletiek bij AV Zaanland."

Tijdsduur/looptijd

De huidige lichting van de JUNIOREN D geldt voor ons als IJKpunt; bij het bereiken van de seniorenleeftijd door deze groep zullen deze atleten de mogelijkheid hebben om aan de dan geldende SENIOREN competitie van AV Zaanland mee te doen. Dit betekent dat dan op dat moment de hiervoor benodigde faciliteiten (competitieploeg(en), trainers- en wedstrijdfaciliteiten) beschikbaar dienen te zijn voor jeugd- en senioren atleten bij AV Zaanland.

Het stramien wat we willen volgen is:

 1. wat hebben we (aantallen atleten, trainers, competitie, jury bij thuiswedstrijden, staf)
 2. wat willen we
 3. wat is er nodig
 4. wat is er tekort

We zullen ons voorlopig vooral concentreren op de jeugd.

Van iedere groep (pupillen, junioren D, C, B en A) willen wij om te beginnen de huidige + de gewenste situatie in kaart brengen. Na afronding van deze inventarisatie hopen we na toevoeging van 3 (wat is er nodig) en 4 (wat is er tekort) een deel van dit raamwerk/visie (we zijn begonnen met de pupillen) te kunnen presenteren en aansluitend te kunnen bespreken met betrokken trainers, jeugdcommissie en ouders/begeleiders.

Reageer op ons!

Hieronder vind je een overzicht van verslagen/resultaten van de kerngroep. Jouw reacties, aanvullingen hierop zijn welkom en zeer gewenst! Deze kun je sturen naar ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

BestandenDatum
Bijeenkomst Back to Basics 25 juli 2018
Bijeenkomst Back to Basics 27 juni 2018
Bijeenkomst Back to Basics 24 april 2018
Powerpointpresentatie BtB ALV 19 maart 2018
VOORSTEL Organigram (.xls) maart 2018
Stand van zaken BtB najaar 2017 februari 2018
Vervolgplan Back tot Basics,
stand van zaken
maart 2017
Kerngroep verslag bijeenkomst 4 12 september 2016
PRAATpapier Pupillen / Bijeenkomst 3 24 oktober 2016
Kerngroep verslag bijeenkomst 2 13 juni 2016
Kerngroep verslag bijeenkomst 1 15 juli 2016
Presentatie Back to basics 24 juni 2016
Onze visie 24 juni 2016
Begeleidend schrijven aan het bestuur 24 juni 2016

Kerngroep Back tot Basics

Jan de Boer, Jan Bakker, Kim Vos en Wim van der Poel