Waarom houdt groep 4 droge voeten tijdens de palenroute?

Met enige schrik in de benen (een enkeling had zelfs verstek laten gaan) vertrokken we met slechts één auto vanaf AV Zaanland. De trainert had een duurloop van ongeveer 10 t/m 19,2 km richting strand in het vooruitzicht gesteld, richting Den Helder of Hoek van Holland.

Bij Johannes Hof stond Hilbert-Jan Dekker met dochter Marit al een half uur te wachten. Hij was zo vol adrenaline dat hij de tijd helemaal verkeerd had ingeschat. Ook groepsfotograaf Peter stond te wachten, zonder tripod. Nadat we een jonge sukkel met koffers aan beide kinderwagen-handvatten hadden zien vertrekken, trokken we met of zonder (?) duinkaart de bossen in.

Marit zou haar trainingsprogramma op het strand uitvoeren en net als vorige keer pasten wij onze route aan aan dit schaatstalent. Wij trokken 25 minuten richting Hoek van Holland en 25 minuten richting Den Helder.

Gerrit ontdekte dat er palen op de het strand stonden en beval ons telkens een versnelling te maken tussen twee palen. We kregen slechts één paal rust. Voor straf mocht hij paalzitten.

Jan de Boer maakte na afloop dankbaar misbruik van de afwezigheid van de vaste bloggers om een keer iets zinnigs te melden over route van zaterdag jl. Informatie waarmee je voor de dag kunt komen op een verjaardag of bij de koffieautomaat:

Uit onderstaande kustlijnkaarten kun je van bovenaf zien waar de groep op het strand tussen paal 45.00 en paal 49,25 (v.v.) ca. 8,5 km. zware trainingsarbeid heeft geleverd. Waar de jeugd van tegenwoordig liever met de telefoon speelt leert onze trainert ons elke keer weer dat inspanning heilzaam is en dat de confrontatie met pijn een diepe bevrediging oplevert.

In 2011 en 2012 is voor de kust van strandpaal 45,75 en strandpaal 50,25 1,6 miljoen m3 zand aangebracht op de zeebodem. Hierdoor is een kunstmatige zandbank ontstaan die de golven breekt. Door golven en stroming verplaatst het zand langzaam richting de kust.

Rijkswaterstaat gebruikte hiervoor zand uit de IJgeul. Deze vaargeul op de Noordzee wordt op diepte gehouden door zand weg te baggeren.

Na de zandsuppletie wordt de kust bij Heemskerk en Castricum aan Zee regelmatig gemeten. Als proef zijn er 2 zandbanken op 2 verschillende dieptes (5 en 6 meter) aangebracht. Rijkswaterstaat wil hiermee onderzoeken wat de effecten zijn op de ontwikkeling van de kust.

De werkzaamheden bij Heemskerk en Castricum aan Zee maken deel uit van het programma voor kustonderhoud van Rijkswaterstaat. Door zand voor de kust en op het strand aan te brengen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de kustlijn in stand blijft en Nederland, dus ook groep 4 zaterdag jl., droge voeten houdt.