Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon/seksuele intimidatie

Onze vereniging staat midden in de samenleving. Met al zijn positieve en negatieve kanten. Seksuele intimidatie is zo’n negatieve kant. De vereniging heeft een verantwoordelijkheid in het lichamelijk en geestelijk welbevinden van haar sporters. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het creëren van een veilig sportklimaat en het bieden van een goede begeleiding.

Voor het bieden van een goede begeleiding is know how vereist. Het bestuur van AV Zaanland is altijd bereid tot een luisterend oor. Wij zijn echter niet opgeleid om professionele hulp te bieden. Daarnaast zouden wij in voorkomende gevallen bevooroordeeld kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat wij denken dat we de beschuldigde goed kennen. Daarom is het veel beter om een onafhankelijke vertrouwenspersoon in te schakelen.

Als je met seksuele intimidatie te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Voor iedereen in de sport heeft NOC*NSF in al die gevallen een aantal vertrouwenspersonen en adviseurs beschikbaar.

Voor Noord-Holland is dat momenteel mevrouw Karin de Bruin, telefoonnummer 0900-2025590.

Lees meer op de website van NOC*NSF over vertrouwenspersonen